Από το 2012, οι δράσεις της οργάνωσης Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ έχουν επικεντρωθεί στην Ελλάδα, λόγω των δυσκολιών που δημιούργησε η οικονομική κρίση. Τα τελευταία χρόνια υλοποιούνται με σταθερότητα δύο βασικά προγράμματα, καθώς και μία σειρά από παράλληλες δράσεις.
Ένα από τα κύρια προγράμματα της οργάνωσης είναι το «Εμβολιά-ζουμε: Παιδιά ανασφάλιστα, όχι απροστάτευτα», το οποίο έχει στόχο την εμβολιαστική κάλυψη παιδιών που δεν έχουν καμία πρόσβαση σε κρατικό φορέα υγείας. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με Δήμους, ΜΚΟ και το Τμήμα Δημόσιας Υγείας του Νοσοκομείου «Π. & Α. Κυριακού».
Παράλληλα, το πρόγραμμα «Στηρί-ζουμε: Ιατροφαρμακευτική φροντίδα για όλους» προσφέρει τη δυνατότητα κάλυψης ιατρικών και φαρμακευτικών αναγκών παιδιών και ενηλίκων, οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι ή οικονομικά αδύναμοι. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων, ΜΚΟ, νοσοκομεία, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, πρεσβείες και καταστήματα κράτησης. Η κάλυψη αιτημάτων αφορά σε ιατρικές επισκέψεις, εξετάσεις, επεμβάσεις/χειρουργεία, φαρμακευτική αγωγή, φαρμακευτικό υλικό, ορθοπεδικά είδη, οπτικά και ακουστικά βοηθήματα καθώς και άλλο ιατρικό εξοπλισμό.
Μένοντας πάντα πιστή στο σκοπό της, η οργάνωση Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ οργανώνει επιπλέον δράσεις για τη στήριξη ευάλωτων πληθυσμών ανάλογα με τις ιατροφαρμακευτικές και ανθρωπιστικές ανάγκες που παρουσιάζονται στη χώρα μας. Στις δράσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται:
• αποστολές εθελοντικής προσφοράς ειδών πρώτης ανάγκης, ιατροφαρμακευτικού υλικού και εξοπλισμού σε ιατρικές και κοινωνικές δομές στήριξης Ελλήνων, μεταναστών και προσφύγων
• εκστρατείες Προληπτικής Ιατρικής στην Περιφέρεια για τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων
• προσφορά εξοπλισμού ιατρικής εκπαίδευσης φοιτητών.