Η Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ υποστηρίζοντας το δικαίωμα όλων στην Υγεία, έχει πραγματοποιήσει εθελοντικές δράσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ayder Refferal Hospital του Mekelle στην Αιθιοπία, προσφέροντας υπηρεσίες, υλικό και εξοπλισμό ιατροφαρμακευτικής φύσεως, καθώς και εκπαίδευση ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού.
Πιο συγκεκριμένα τα έτη 2010, 2011 & 2012 υλοποιήθηκαν τρεις ιατρικές και ανθρωπιστικές αποστολές, όπου 33 Έλληνες εθελοντές, γιατροί και νοσηλευτές, προσέφεραν ιατρική περίθαλψη σε παιδιά και ενήλικες. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 141 χειρουργικές επεμβάσεις, προσφέρθηκαν 820 κιλά ιατροφαρμακευτικό υλικό, καθώς και ιατρική εκπαίδευση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου.